Aile ve Miras Hukuku

- Tunç Hukuk Bürosu
Aile ve Miras Hukuku

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını; diğer medeni hukuk ise, velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalındaki hizmetler, vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.      Boşanma davaları
2.      Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
3.      Aile konutu ve uygulamaları
4.      Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
5.      Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
6.      Mirasçılık belgesinin alınması
7.      Mirasçılık belgesinin iptali davaları
8.      Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
9.      Mirasta defter tutulması
10.    Nafaka davaları
11.    Nişan bozulmasından doğan davalar
12.    Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
13.    Tazminat davaları
14.    Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi   
         ve kazai rüşt davları
15.    Tenkis ve mirasta iade davaları
16.    Velayet davaları
17.    Vesayet ve kayyım davaları
18.    Vasiyetnamenin iptali davaları

Danışmanlık Hizmetleri 

1.    Aile hukukuna ilişkin korunma önlemlerinin alınması
2.    Aile konutu üzerindeki hakların denetlenmesi
3.    Eşler arası hukuki sorunların denetlenmesi ve giderilmesi
4.    Eşler arası mal rejiminin denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması
5.    Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi
6.    Nafaka takibi
7.    Velayetin denetlenmesi
8.    Vesayetin denetlenmesi

Hemen Bizi Arayın Yardımcı Olalım
Hafta içi 08:00-17:30 Cumartesi 09:00-14:00